ลงทะเบียนผู้จัดงาน

Race

ระบบรับสมัคร
  • ค่าเปิดระบบรับสมัครวิ่ง 5,000 บาท/งาน (ไม่รวม VAT)
  • ใช้ระบบรับสมัครได้ 500 คน ฟรี! คนที่เกินคิดค่าบริการคนละ 10 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านทาง QR Code 3% ผ่านบัตรเครดิตเดบิต 5%