กรุณา login เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้จัด : บริษัท รันสนุก คอร์ปอเรชั่น

PHUKET TRAIL 2024

08/09/2024อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต Thailand
PHUKET TRAIL 2024

ข้อมูลทั่วไป GENERAL INFORMATION

Phuket Trail 2024 - The Southern Thailand Trail Series 2024

PHUKET TRAIL 2024

เนื่องด้วยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีพร้อมทั้งศักยภาพในด้านต่างๆทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล มีภูมิประเทศ (80 เปอร์เซ็นต์ เป็นภูเขา)ที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (เทรล) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักกีฬาทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ คณะผู้จัดงาน ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมกิจกรรมวิ่งเทรลให้เป็นหนึ่งในประเภทกีฬาของจังหวัดตามแนวคิด Phuket Sports City และยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงมาตรฐานสากล

Phuket has lots of potential in many different areas; accommodation facilities and local hospitality including pristine natural resources; beaches, sea and jungle. Whereby 80 percent of the area of the island is a moutainous terrain that is suitable for organizing a terrain-based running activity (Trail running); the activity that is becoming widely popular among athletes. The organizing team has seen an opportunity to promote this activity to be one of the province's sports activity according to the Phuket Sports City concept. In additional, to adjust the quality standard of trail running event management services.

วัตถุประสงค์การจัดงาน : Event objectives

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดภูเก็ตให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศผ่านกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (เทรล)

2. เพื่อส่งเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนตำบล ศรีสุนทร และในจังหวัดภูเก็ต

3.เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำและพัฒนาเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติของตำบลศรีสุนทรอย่างยั่งยืน

4.เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่และเสริมสร้างความรักความสามัคคีและเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากทั่วโลก

 1. Promote and improve the quality standard of the sports activity tourism in Phuket.
 2. Promote and energize an economic activity within the community.
 3. Conserve the natural resources around Bang Niew Dam Reservior and sustainably develop the nature trail in the area of Srisonthorn sub-district.
 4. Encourage and develop the sense of unity and building stronger bonds, egagement and interaction within the community to promote the community-based event in order to create a memorable experience for the visitors.

เป้าหมาย

 • เชิงกลยุทธ์: ในระยะ 3 ปีสร้างสนาม PHUKET TRAIL ให้มีชื่อเสียง และ ยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าระดับสากล เป็นที่ยอมรับของนักวิ่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • เชิงปริมาณ:มีนักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3,000 คน
 • เชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ และมีกำลังทรัพย์สูงในการใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าโรงแรมที่พัก รวมถึงการซื้อของอุปโภคบริโภคและบริการ ที่มีคุณภาพสูง ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนและในพื้นที่จัดงาน

Phuket Trail 2024 Banner

Rates: Prices are in Thai baht (THB)

Race iTRA Scores & UTMB INDEX

ต่อจากนี้ไปพบกับความสนุก ตื่นเต้น และท้าทายครั้งใหม่ กับ 4 สนามป่าใต้ 4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024 เป็นรายการที่รวมตัวของผู้จัดและทีมงานทั้ง 4 สนามแดนใต้เรา ที่รักและหลงไหลในเทรล ป่าเขา ธรรมชาติ และมีแนวคิดเหมือนกันที่อยากให้พี่น้องที่รักและชื่นชอบการวิ่งเทรลทั่วประเทศรวมถึงทั่วโลกได้มาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับสนามเทรลแบบป่าใต้ของเรา การันตีความมันส์ตามคอนเซ็ป  4KINGs / 4Races / 4Trails / 4Jungles 

4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024 ประกอบด้วย

King Of Durian Kapong Trail PhangNga, The Grand Canyon - กะปงเทรล มี 4 ระยะการแข่งขัน KTP 55KM / KTP 35KM/ KTP 18KM/ และ KTP7KM

King Of Monkey Samui Trail - สมุยเทรล มี 4 ระยะการแข่งขัน SMT 55KM / SMT 25KM / SMT 15KM / และ SMT7KM

King  Of Island Phuket Trail - ภูเก็ตเทรล มี 4 ระยะการแข่งขัน PKT 55KM / PKT 40KM / PKT 25KM / และ PKT 10KM

King  Of Full Moon PhaNgan Trail - พงันเทรล มี 4 ระยะการแข่งขัน PNT 75KM / PNT 55KM / PNT 15KM และ PNT5KM

สิ่งสำคัญในการรวมกันก็เพื่อที่จะสามารถจัดโปรโมชั่นพิเศษ ให้นักวิ่งได้มีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น จึงก่อให้เกิดรายการ 4KINGs นี้ขึ้นมา

สำหรับสิทธิพิเศษต่างๆ ในการสมัคร 4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024 นักวิ่งจะได้รับส่วนลดสำหรับการเลือกสมัครในแต่ละแพ็คเก็จดังต่อไปนี้

 • Package Duo 2KINGs รับส่วนลดทันที 5% + Duckbill Cap
 • Package Trio 3KINGs รับส่วนลดทันที 10% + T-SHIRT
 • Package 4KINGs สำหรับระยะหลัก (Ultra) แบบาคาเหมาๆ + Hoodie jumper
 • Package 4KINGs สำหรับระยะรอง แบบาคาเหมาๆ + Long sleeve T-Shirt

4Kings Save the Dates 2024

สิ่งสำคัญในการรวมกันก็เพื่อที่จะสามารถจัดโปรโมชั่นพิเศษ ให้นักวิ่งได้มีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น จึงก่อให้เกิดรายการ 4KINGs นี้ขึ้นมา

สำหรับสิทธิพิเศษต่างๆ ในการสมัคร 4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024 นักวิ่งจะได้รับส่วนลดสำหรับการเลือกสมัครในแต่ละแพ็คเก็จดังต่อไปนี้

 • Package Duo 2K รับส่วนลดทันที 5% + Duckbill Cap
 • Package Trio 3K รับส่วนลดทันที 10% + T-SHIRT
 • Package 4K สำหรับระยะหลัก (Ultra) แบบาคาเหมาๆ + Hoodied jumper
 • Package 4K สำหรับระยะรอง แบบาคาเหมาๆ + Long sleeve T-Shirt

4Kings Promotion Packages 2024

"Are You Ready!!!" Get ready to experience a new concept of fun, excitement, and challenges like never before. With 4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024 is a collaboration of the local trail runners and teams from all 3 southern provinces who share a deep love and passion for trail running, nature, and a common vision. We want to provide running enthusiasts from Thailand and around the world with the opportunity to experience the special charm of our southern jungle trails. The 4Kings The Southern Thailand Trail Series 2024 is in the heart of 4 stunning jungles. 4KINGs / 4Races / 4Trails / 4Jungles Let's get to know all the 4KINGs trails together.

4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024 consists of:

King Of Durian : Kapong Trail PhangNga, The Grand Canyon - Kapong Trail with 4 race distances: KTP 55KM / KTP 35KM / KTP 18KM / and KTP 7KM

King Of Monkey : Samui Trail - Samui Trail with 4 race distances: SMT 55KM / SMT 25KM / SMT 15KM / and SMT 7KM

King Of Island : Phuket Trail - Phuket Trail with 4 race distances: PKT 55KM / PKT 40KM / PKT 25KM / and PKT 10KM

King Of Full moon : PhaNgan Trail - PhaNgan Trail with 4 race distances: PNT 75KM / PNT 55KM / PNT 15KM and PNT 5KM

The main objective is to work together to offer exclusive promotions for runners, so stay tuned for more details

Exclusive privileges for registering for 4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024 that we can sneakily share with you at this moment include:

Runners will receive up to a 15% discount when choosing to register for the following packages:

 • Package Duo 2Kings : Immediate 5% discount +Duckbill cap
 • Package Trio 3Kings : Immediate 10% discount + 4Kings T-shirt
 • Package 4Kings (Ultra Trial) : Immediate 15% discount + 4Kings Hoodied jumper
 • Package 4Kings : Immediate 15% discount + 4Kings Long sleeve t-shirt

Many other souvenirs and surprises are waiting.

Here the runners can register for individual race or for the entire series in one go.

4Kings Early Bird Packages 2024

4KINGs CHAMPIONSHIP

ขอเชิญนักวิ่งทุกท่าน ที่มีความสามารถและทักษะทางด้านการวิ่งวิบาก วิ่งเทรลภูเขา หรือวิ่งมาราธอน เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเทรลภูเขา ชิงแชมป์ป่าใต้ของประเทศไทย ทั้ง 4 สนาม ประเภทบุคคล ครั้งที่ 1 ในรายการ 4 KINGs CHAMPIONSHIP 2024  

Presented by 4 Kings The Southern Thailand Trail Series 2024 เพื่อค้นหาผู้ อันดับ 1-3 ของประเทศไทยในประเภทบุคคลทั่วไป ทั้งชายและหญิง

4 KINGs CHAMPIONSHIP คำนิยามของนักวิ่งเทรลผู้แข็งแกร่งที่สามารถพิชิตชัยขนะทั้ง 4 เทรลสนามยากของภาคใต้

คณะจัดการแข่งขัน 4 Kings The Southern Thailand Trail Series 2024 เปิดโอกาสให้นักวิ่งเทรลทุกท่าน ได้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเทรลในสนามชิงแชมป์สนามเทรลภาคใต้ในช่วงเดือน มิถุนายน -ตุลาคม 2567 โดยการแข่งขันจะใช้รูปแบบการแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสม

**เปิดรับสมัคร พร้อมกันทั่วประเทศ  วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 นี้ จำกัดสิทธิ์เพียง 400 คนแรกเท่านั้น**

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. นักวิ่ง 1 ท่านสามารถสมัครได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 2. ห้ามซื้อ-ขาย หรือโอนสิทธิ์การแข่งขันโดยเด็ดขาด หากมีการตรวจสอบพบว่ามีการซื้อ-ขาย หรือโอนสิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 3. นักวิ่งสามารถเก็บสิทธิ์ได้ 2 ปี

กติกาการแข่งขัน

 1. ระยะที่ใช้แข่งขันสะสมคะแนน  4Kings Championship 2024 จะใช้ระยะ 55KM ของแต่ละสนาม โดยจะใช้คะแนน ITRA เป็นเกณฑ์ตัดสิน ซึ่งในแต่ละอันดับของแต่ละสนามจะมีคะแนน ITRA ที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากของสนามและจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 2. สนามแข่งขันที่ใช้ในการสะสมคะแนน ได้แก่
 • กะปงเทรลพังงา เดอะ แกรนด์ แคนยอน  Kapong Trail PhangNga, The Grand Canyon, อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
 • สมุยเทรล Samui Trail, เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ภูเก็ตเทรล Phuket Trail, จังหวัดภูเก็ต
 • พงันเทรล PhaNgan Trail, เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4Kings Championship New Record 2024

รางวัล  

แบ่งออกเป็น รางวัลประเภทชาย จำนวน 3 รางวัล และ รางวัลประเภทหญิงจำนวน 3 รางวัล

ประเภทของรางวัล

 1. รางวัลเงินสด สำหรับผู้ชนะเลิศ อันดับ 1-3 ประเภท ชายและประเภทหญิง

·        King of 4Kings The Southern Thailand Trail Series 2024 ได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท

·        รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 7,000 บาท

·        รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 5,000 บาท

2.สิทธิพิเศษสมัคร 4 สนามฟรีทุกระยะในปี 2025

3.บัตรกำนัลจากผู้ร่วมสนับสนุน 4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024

4.เสื้อสามารถ Jacket King of 4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024

5.ผ้าห่ม Finisher 4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024

รางวัลที่ยิ่งใหญ่คือ การก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกาย และสร้างหัวใจที่แข็งแกร่ง

“Break Your Limits And Be The Legend”

4KINGs CHAMPIONSHIP

We invite all runners with the ability and skills in trail running, mountain trail running, or marathon to join the trail running competition, competing for the championship of the Southern Thailand jungles in all four race venues, for the first time in the 4 KINGs CHAMPIONSHIP 2024 event, presented by 4 Kings The Southern Thailand Trail Series 2024, to find the top 1-3 athletes in Thailand in the general category, both male and female.

The 4 KINGs CHAMPIONSHIP defines strong trail runners who can conquer all four challenging trails in the southern region. The organizers, 4 Kings The Southern Thailand Trail Series 2024, offer the opportunity for all trail runners to participate in the championship trails in the Southern Thailand from June to October 2024. The competition format will be based on accumulating ITRA scores.

Registration opens on Sunday, March 3, 2024, with only 400 spots available.

Registration Conditions:

 1. Each runner can register for only one spot.
 2. Buying, selling, or transferring race spots is strictly prohibited. Participants found engaging in such activities will be disqualified immediately.
 3. Runners can complete the competition in 2 years.

Competition Rules:

The accumulated points for the 4Kings Championship 2024 will be based on a 55KM distance of each race venues, with ITRA score serving as the judging criteria. Each trail and rank will have different ITRA scores based on the difficulty of the trail and the number of participants. The race venues used for accumulating scores are:

Kapong Trail PhangNga, The Grand Canyon, Kapong District, PhangNga Province

Samui Trail, Koh Samui, Surat Thani Province

Phuket Trail, Phuket Province

PhaNgan Trail, Koh PhaNgan, Surat Thani Province

Awards:

The awards are divided into 3 prizes each for male and female categories.

Types of Awards:

 1. Cash prizes for ranks 1-3, male and female

·         King of 4Kings The Southern Thailand Trail Series 2024: receives a cash prize of 10,000 baht

·         First runner-up: receives a cash prize of 7,000 baht

·         Second runner-up: receives a cash prize of 5,000 baht

2.Special privilege to register for all 4 trails for free in 2025

3.Gift cards from sponsors of 4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024

4.King of 4KINGs The Southern Thailand Trail Series 2024 jacket

5.Finisher towel

 

**The greatest reward is pushing beyond physical limits and building a strong heart**

“Break Your Limits And Be The Legend”

ประเภทการแข่งขัน RACE CATEGORIES AND PACKAGES

Phuket Trail (PKT 55)

2,800.00 บาท

Phuket Trail (PKT 40)

2,200.00 บาท

Phuket Trail (PKT 25)

1,800.00 บาท

Phuket Trail (PKT 15)

1,200.00 บาท

Phuket Trail (FUN TRAIL)

750.00 บาท

2KINGs - PKT55 + SMT55

4,560.00 บาทเต็ม

2KINGs - PKT55 + PNT 55

4,940.00 บาท

2KINGs - PKT40 + SMT 25

3,562.50 บาทเต็ม

2KINGs - PKT40 + PNT 15

3,900.00 บาท

3KINGs - PKT 55 + SMT 55 + PNT 55

6,750.00 บาทเต็ม

3KINGs - PKT 40 + SMT 25 + PNT 15

4,905.00 บาทเต็ม

ข้อมูลการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน และแผนที่เส้นทาง RACE INFORMATION / MANDATORY GEARS / COURSE MAP

อุปกรณ์บังคับและอุปกรณ์แนะนำ Mandatory Gears

แผนที่และเส้นทางการแข่งขัน Course map

เสื้อที่ระลึก และเสื้อฟินิชเชอร์ RACE SHIRT / FINISHER SHIRT

Sizeรอบอก (นิ้ว)
SS34"
S36"
M38"
L40"
XL42"
2XL44"
3XL46"
4XL48"
5XL52"

ถ้วยรางวัล และ เหรียญรางวัล TROPHY / MEDAL

Phuket Trail 2024 Trophy Design

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ลำดับที่ 1-3 ประเภทชายและหญิง ในรุ่นอายุและระยะการแข่งขันต่อไปนี้

The trophy will be given out for first, second and third place of each following age group;

รุ่นอายุ 18-29 ปี ชาย/หญิง 18-29 Male / Female

รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง 30-39 Male / Female

รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง 40-49 Male / Female

รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง 50-59 Male / Female

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง 60 and above

กติกาการรับรางวัล

 • นักวิ่งทุกคนที่ได้รับรางวัล จะต้องรายงานตัวที่จุดรับรางวัลภายใน 30 นาที หลังจากประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็น ทางการบริเวณ จุดรายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน หากเกินว่าเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับรางวัล ซึ่งจะไม่มี การเลื่อนลำดับขึ้นมารับรางวัลน้ันๆนอกจากกรณีที่มีการประท้วงให้ตรวจสอบผลการแข่งขันและการประท้วงนั้นเป็นผล
 • นักวิ่งจะต้องแสดงตัวเพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสารฉบับจริงหรือสำเนา เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต หรือหลักฐานที่ออกจากทางราชการที่มีรูปถ่ายของนักวิ่ง
 • นักวิ่งที่ได้รับรางวัลรุ่นทั่วไป (OVERALL) จะเป็นสัญชาติใดก็ได้
 • นักวิ่งจะต้องติดหมายเลขวิ่ง (BIB) ด้านหน้า และสามารถเห็นได้ชัดเจน พร้อมท้ังผ่านจุดเช็คพ้อยท์ (Check Point) ของสนามให้ครบถ้วนทุกจุด
 • ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีทุจริตในการแข่งขันทุกกรณี
 • นักวิ่งจะได้รับถ้วยรางวัลเพียงประเภทเดียวเท่าน้ัน ไม่มีการรับรางวัลซ้ำ โดยนักวิ่งรับเพียงรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวเท่าน้ัน และไม่มีการเลื่อนลำดับการรับถ้วยรางวัลในอันดับถัดไป
 • การประท้วงผลการตัดสินการแข่งขันต้องกระทำภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผู้ประท้วงจะต้องวางเงินค้ำประกันการดำเนินการจำนวน 1,000 บาท ณ จุดประท้วงการแข่งขัน

Rules for Prize Collection

 

 • All award recipients must report to the prize collection point within 30 minutes after the official announcement of race results. Failure to do so will result in forfeiture of the prize, and no rearrangement of award rankings will be made, except in cases where a protest is lodged for result verification.
 • Runners must confirm their identity with original or photocopies of official documents such as ID cards, driver's licenses, passports, or government-issued documents with a photograph.
 • Winners of each category will receive their prize money in full without any deductions.
 • Overall prize winners can be of any nationality.
 • Runners must prominently display their race bibs at the front and pass all checkpoint points visibly and completely.
 • The organizers reserve the right to withhold awards in cases of competition misconduct.
 • Runners will receive trophies and/or prize money from only one category. No duplicate prizes will be awarded; each runner is entitled to a maximum of one prize, and award rankings will not be adjusted for subsequent winners.
 • Protests regarding competition results must be filed within 30 minutes after the official announcement. Protesters must provide a security deposit of 1,000 Baht at the protest site.

การรับอุปกรณ์และสถานที่จัดการแข่งขัน RACE KIT COLLECTION AND LOCATION

Phuket Trail 2024 Race Kits

รายละเอียดและวิธีการรับอุปกรณ์การแข่งขัน

กรณีรับด้วยตัวเอง

 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร
 • หมายเลขการสมัคร (Tracking No.) หรือ QR code ที่ได้รับจากอีเมล์ยืนยันการสมัคร หรือสามารถตรวจสอบได้ (https://race.action.in.th/events/PHUKETTRAIL2024)

กรณีรับแทนคนอื่น

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร
 • หมายเลขการสมัคร (Tracking No.) หรือ QR code ที่ได้รับจากอีเมล์ยืนยันการสมัคร หรือสามารถตรวจสอบได้ (https://race.action.in.th/events/PHUKETTRAIL2024

LOCATION: https://maps.app.goo.gl/eF8rU2V2EDuXJxUw8

RACE AGENDAS กำหนดการการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน COMPETITION RULES AND REGULATIONS

กติกาในการแข่งขัน

 1. นักวิ่งต้องใช้เส้นทางการแข่งขันที่กำหนดเท่านั้น โดยสังเกตจกาเครื่องหมายกำกับหรือแผนที่ โดยไม่ใช้เส้นทางลัดหรือเส้นทางอ้อม

2. เส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางทางธรรมชาติ และมีการใช้ทางร่วมกับชุชน นักวิ่งจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้าง พืชผลทางการเกษตร และไม่ทิ้งขยะในระหว่างการแข่งขัน

3. นักวิ่งต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อนักวิ่ง

4. นักวิ่งจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันของตัวเอง โดยติดในบริเวณที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะที่เข้าร่วมการแข่งขัน

5. นักวิ่งจะต้องไม่ติดหมายเลขการแข่งขันของผู้อื่น โดยชื่อ-นามสกุล เพศ และข้อมูลอื่นๆ บน หมายเลขการแข่งขันจะต้องตรงกับนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือโอนสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลทุกกรณีและเชิญออกจาการแข่งขัน

6. กรณีนักวิ่งถอนตัวจากการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน นักวิ่งจะต้องถอนตัวออกจากจุดช่วยเหลือหรือจุดบริการเท่านั้น โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ทราบ

7. ผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้ระยะทางสั้นลง หรือเพิ่มขึ้น หรือยกเลิกการกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือผู้จัดเห็นว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอาจไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักวิ่งและผู้จัดกิจกรรมได้

Competition rules and regulations

1. Runners must use the specified race route only. by observing the check mark or map without using shortcuts or detours

2. The race route is a natural route and has been used in conjunction with the community. Runners must not destroy natural resources, buildings and do not litter during the race.

3. It is the runner is responsibility to verify the information of the race that may change and benefit the runners.

4. Runners must wear their BIB Number in a prominent area throughout the race.

5. Runners must not use the BIB Number of other people. The name-surname, gender and other information on the BIB Number must match the runners participating in the race only. If found to violate or transfer rights in any case The organizer reserves the right to award prizes in all cases and invite them out of the competition.

6. In the event that a runner withdraws from the competition during the competition, runners must withdraw from a rescue or service point only. by notifying the staff at the point.

7. The organizer reserves the right to modify the activity route. which may shorten the distance or increase or cancel all activities without prior notice in case of force majeure or the organizer deems that further activities may be inappropriate or may cause harm to the runners and organizers of the event.

กติการการสมัคร APPLICATION RULES

กติกาการสมัคร

ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงานและกติกาการแข่งขัน นอกจากนี้ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับสมัครในการแข่งขันครั้งต่อๆ ไปด้วย

1. ไม่อนุญาตให้สมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน

2. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

3. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน

4. ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น

5. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีนับจากวันสมัคร

6. ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก

7. ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน นักกีฬาจำเป็นต้องรับอุปกรณ์การแข่งขันด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัว ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้

8. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน

9. เมื่อสถานะการสมัครสมบูรณ์แล้วไม่สามารถขอคืนค่าสมัครได้ทุกกรณี

10. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล มีค่าธรรมเนียม 500 บาท

11.กรณีคุณสมบัติไม่ผ่านตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครทุกกรณี

Application rules

The organizer may refuse to accept applications. or cancel the application for applicants who do not read and agree to the rules of the event and competition rules It also reserves the right to consider applications for future competitions.

1. Do not apply twice by the same applicant. or use the name and information of others to apply for themselves

2. Do not use false information in the application. or forgery of supporting documents

3. Amendment of the application information is not allowed after confirmation, so please check the application information carefully.

4. The organizer cannot be responsible for the operation of all devices such as computers, laptops, tablets, mobile phones. and operating systems of certain types of devices This may cause the application to fail. and is not responsible for any delays caused by the Internet connection that may occur.

5. Applicants must be at least 18 years of age from the date of application.

6. The Organizer may not be able to answer questions about status or application results individually. Due to the large number of applicants

7. Do not allow others to register for running numbers and equipment instead. Athletes are required to pick up their competition equipment only. They must show their identity card. Citizen/passport of the applicant issued by a government agency with the registered number.

8. No registration for running numbers and equipment on race day.

9. Application status is complete, the application fee cannot be refunded in all cases.

10. In case of want to change the data. There is a fee of 500 baht.

11. in case qualifications are not met as specified, the application fee cannot be refunded in all cases.

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นข้อความจริง ซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อม สามารถลงแข่งขันในประเภทที่สมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิด อันตรายหรือบาดเจ็บ ทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐาน พิสูจน์ตนเองต่อผู้การจัดการแข่งขัน และยินยอมให้ผู้จัดการแข่งขันถ่ายภาพ หรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขัน และถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้

เมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่มีการขอคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

I hereby certified that the information provided is true and correct. I confirmed the well-trained and good health conditions to attend and complete the races applied for. I agree to abide by all rules and regulations and do not claim any damages if harm or injury occurs both before and during the competition. I will show the personal document and agree to allow the competition organizer to take photos or film to record the competition and is considered the right of the organizer of this competition.

Once the application is confirmed, there will be no refund of the application fee in any case.

ติดต่อผู้จัดงาน

Facebook Page : https://www.facebook.com/PhuketTRAIL.TheJungleTrailPhuket/ สอบถามข้อมูลทั่วไป (ผู้จัดการแข่งขัน)

สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร (ACTION)